ZAPRASZAMY

NA VI BIEG KRESOWY

23 maja 2019, godz: 10:00

Regulamin „BIEGU KRESOWEGO” 2019

CELE:

Pamięć o Kresach. Krzewienie współczesnych patriotycznych zachowań i pożądanych postaw młodzieży poprzez aktywność fizyczną. Popularyzacja i upowszechnianie biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Wsparcia Pokolenia.

PARTNERZY:

1. Nadleśnictwo Oława zs. w Bystrzycy. ul. Lipowa 8, 55-200 Oława.

2.Gmina Oława pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława.

3.Zespół Szkół w Bystrzycy.

4.OSP Bystrzyca.

BIURO ZAWODÓW:

Biuro organizacyjne zawodów znajdować się będzie w budynku Zespołu Szkół w Bystrzycy.

tel.669863800, 691050404, kordel17@poczta.fm.

Numery startowe będą wydawane w godzinach 7:30-9:30.

TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się 23 maja 2020 roku na ulicach Bystrzycy oraz drogach leśnych koło Ryczyna. Start obok stadionu lekkoatletycznego w Bystrzycy, o godz. 10:00. 5 minut później start nordic walking Długość trasy wynosi 10 km.

Start obok boiska szkolnego ul. Leśną, potem Lipową. Dalej szlakiem turystycznym i archeologicznym do Ryczyna. Potem skręt w prawo, bieg drogą leśną, następnie obok boiska w lesie. Dalej ul. Lipową. Nawierzchnia trasy w 90% crossowa (kamyki, korzenie, drobna kostka) i w małej części asfaltowa. Meta znajduje się obok boiska na ul. Leśnej.

LIMIT CZASU:

Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy dla uczestników biegu – 90 minut.
Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy dla nordic walking – 180 minut.

UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:

1.Uczestnikiem zawodów może być każdy, kto w dniu zawodów będzie miał ukończone 16 lat, dokonał zapisu i uiścił opłatę startową.

2. Opłata startowa wynosi 50zł. Konto do płatności: Stowarzyszenie Wsparcia POKOLENIA, ul. Chabrowa 17 55-200 Bystrzyca Numer konta do wpłat BS Oława 04 9585 0007 0010 0022 7755 0001 W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika biegu. Limit startujących- 300 osób (z dokonaną opłatą startową). Zapisy przyjmowane są do 19.05.2020 r.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

4. Z opłaty startowej zwolnione są kategorie K-70 i M-70. Opłata startowa dla kategorii K- 60 i M-60 wynosi 30 zł.

5. W przypadku wolnych miejsc opłata w dniu zawodów wynosi 70 zł. W przypadku rezygnacji ze startu, wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi i zostanie przeznaczona na cele organizacyjne imprezy.

6.Zawodnicy zobowiązani są do złożenia podpisania oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod warunkiem złożenia podpisu na karcie zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101, poz.1095).

8. Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić na czas biegu na koszulkach z przodu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani.

9. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy ( medal , napój, ciepły posiłek,)

10. Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma medal oraz posiłek regeneracyjny.

11. Bieg towarzyszący dla dzieci. Dodatkową atrakcją będzie Bieg Małego Kresowiaka dla dzieci w wieku 3-6 lat na długości 100 m oraz 7-12 lat na długości 150m, na bieżni tartanowej. Ogłoszenie rozpoczęcia biegu nastąpi po starcie biegu głównego. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy, tylko obecność w miejscu startu. Dla uczestników przewidziano nagrody niespodzianki.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane są na stronach:
www.zmierzymyczas.pl
www.maratonypolskie.pl
www.biegkresowy.pl

KLASYFIKACJE:

W „Biegu Kresowym” przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje w następujących kategoriach wiekowych:
K16 – 16-19 lat
K20 – 20- 29 lat
K30 – 30-39 lat
K40 – 40 -49 lat
K50 – 50 – 59 lat
K60 – 60-69 lat
K70 – 70 lat i więcej
M16 – 16-19 lat
M20 – 20- 29 lat
M30 – 30-39 lat
M40 – 40 -49 lat
M50 – 50 – 59 lat
M60 – 60-69 lat
M70 – 70 lat i więcej

NAGRODY:

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu – nagrody puchary za miejsca 1-3.

2.Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w nording walking – nagrody puchary za miejsca 1-3.

3. Zwycięscy w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zawodnik lub zawodniczka, który(a) zajął(a) miejsca 1 – 3 w kat. Open nie jest klasyfikowany(a) w kategoriach wiekowych.

4.Klasyfikacja najlepsza mieszkanka Bystrzycy/Janikowa i najlepszy mieszkaniec Bystrzycy/Janikowa.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

2.Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną.

3.Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i podejmuje związane z tym ryzyko.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie przed i po imprezie.

5.Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

6.Trasa nie jest zamknięta dla ruchu turystycznego.

7.Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i jego promocji w Internecie, prasie telewizji.

8. Przebieralnia, prysznice, toalety oraz depozyt znajdują się w budynku szkoły. 9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizator

DO STARTU

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

ORGANIZATOR :

Stowarzyszenie Wsparcia Pokolenia.

PARTNERZY:

  • Stowarzyszenie Moja Bystrzyca.
  • Zespół Szkół w Bystrzycy.
  • OSP Bystrzyca.

SPONSORZY GŁÓWNI:

SPONSORZY:

PATRONAT MEDIALNY: