Regulamin „BIEGU KRESOWEGO”

CELE:

 • Pamięć o Kresach.
 • Krzewienie współczesnych patriotycznych zachowań i pożądanych postaw młodzieży poprzez aktywność fizyczną.
 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy
  aktywności ruchowej.

ORGANIZATOR :

 • Stowarzyszenie Wsparcia Pokolenia.

PARTNERZY:

 • Nadleśnictwo Oława zs. w Bystrzycy. ul. Lipowa 8, 55 – 200 Oława.
 • Gmina Oława pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55 – 200 Oława.
 • Stowarzyszenie Moja Bystrzyca.
 • Zespół Szkół w Bystrzycy.
 • OSP Bystrzyca.

BIURO ZAWODÓW:

 • Biuro organizacyjne zawodów znajdować się będzie w budynku Zespołu Szkół w Bystrzycy.
  tel.669863800, 691050404 , kordel17@poczta.fm .
  Numery startowe będą wydawane w godzinach 7:30 – 9:30.

TERMIN I MIEJSCE:

 • Bieg odbędzie się 20 maja 2017 roku na ulicach Bystrzycy oraz drogach leśnych koło Ryczyna.
  Start obok stadionu lekko atletycznego w Bystrzycy, o godz. 10:00. 5 minut później start nordic
  wal king
 • Długość trasy wynosi 10 km.
 • Start obok boiska szkolnego ul. Leśną, potem Lipową. Dalej szlakiem turystycznym i archeologicznym do Ryczyna. Potem skręt w prawo, bieg drogą leśną , następnie obok boiska w lesie. D alej ul. Lipową. Znajdować się będzie na ul. Leśnej. Nawierzchnia trasy w 90% crossowa (kamyki, korzenie, drobna kostka) i w małej części asfaltowa.​

LIMIT CZASU:

 • Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy dla uczestników biegu – 90 minut.
 • Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy dla nordic walking – 180 minut.

UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:

 • Uczestnikiem zawodów może być każdy, kto w dniu zawodów będzie miał ukończone 16 lat, dokonał zapisu i uiścił opłatę startową.
 • Opłata startowa wynosi 40 zł .
 • Konto do płatności: Stowarzyszenie Wsparcia POKOLENIA, ul. Chabrowa 17 55 – 200 Bystrzyca
  Numer konta do wpłat BS Oława 04 9585 0007 0010 0022 7755 0001 W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika biegu.
 • Limit startujących – 500 osób (z dokonaną opłatą startową) .
 • Zapisy przyjmowane są do 17.05.2017 r.
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
 • Z opłaty startowej zwolnione są kategorie K – 70 i M – 70.
 • Opłata startowa dla kategorii K – 60 i M – 60 wynosi 10 zł.
 •  W przypadku wolnych miejsc opłata w dniu zawodów wynosi 50 zł.
 • W przypadku rezygnacji ze startu, wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi i zostanie
  przeznaczona na cele organizacyjne imprezy.
 • Zawodnicy zobowiązani są do złożenia podpisania oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod warunkiem złożenia podpisu na karcie zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101, poz.1095).
 • Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić na czas biegu na koszulkach z przodu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani.
 • Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy (pamiątkowa koszulka , medal i napój izotoniczny ciepły posiłek )
 • Każdy uczestnik, który ukończy b ieg, otrzyma medal oraz posiłek regeneracyjny.
 • Bieg towarzyszący dla dzieci . Dodatkową atrakcją będzie Bieg Małego Kresowiaka dla dzieci w wieku 3 – 6 lat na długości 50 m oraz 7 – 11 lat na długości 100 m, na bieżni tartanowej.
 • Ogłoszenie rozpoczęcia biegu nastąpi po starcie biegu głównego. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy , tylko obecność w miejscu startu. Dla uczestników przewidziano nagrody niespodzianki. ​

ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia przyjmowane są na stronach:
  www.zmierzymyczas.pl
  www.maratonypols kie.pl
  www.biegkresowy.pl

KLASYFIKACJE:

 • Przeprowadzona zostanie klasyfikacja kobiet i mężczyzn również w nordic walking. W „Biegu Kresowym” przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn , oraz klasyfikacje w następujących kategoriach wiekowych :
  K16 – roczniki 1999 – 1996
  K20 – roczniki 1995 – 1986
  K30 – roczniki 1985 – 1976
  K40 – roczniki 1975 – 1966
  K50 – roczniki 1965 – 1956
  K60 – roczniki 1955 – 1946
  K70 – roczniki 1945 i starsze
  M16 – roczniki 1999 – 199 6
  M20 – roczniki 1995 – 1986
  M30 – roczniki 1985 – 1976
  M40 – roczniki 1975 – 1966
  M50 – roczniki 1965 – 1956
  M60 – roczniki 1955 – 1946
  M70 – roczniki 1945 i starsze

NAGRODY:

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu – nagrody puchary za miejsca 1 – 3.
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w nording walking – nagrody puchary za miejsca 1 – 3.
 • Zwycięscy w kategoriach wiekowyc h otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Klasyfikacja najlepsza mieszkanka Bystrzycy/Janikowa i najlepszy mieszkaniec Bystrzycy/Janikowa.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii.​

DO STARTU

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

ORGANIZATOR :

Stowarzyszenie Wsparcia Pokolenia.

PARTNERZY:

 • Stowarzyszenie Moja Bystrzyca.
 • Zespół Szkół w Bystrzycy.
 • OSP Bystrzyca.

SPONSORZY GŁÓWNI:

SPONSORZY:

PATRONAT MEDIALNY: